Kaljeno steklo

Kaljeno steklo je eno najbolj priljubljenih stekel za uporabo v notranjosti zgradb. Prednost stekla je predvsem v tem, da je bolj varno kot klasično steklo. Problem klasičnega stekla ob zlomu je, da se zlomi v večje kose, ki so zelo ostri in lahko pripeljejo do večjih poškodb ljudi.

Da bi zmanjšali možnost poškodb in s tem povečali varnost v objektih, se uporablja posebno toplotno obdelano steklo - kaljeno steklo. S toplotno obdelavo se spremenijo lastnosti stekla tako, da se ob zlomu razdrobi v zalo majhne delce, ki niso tako ostri in nevarni kot veliki zlomljeni kosi pri zlomu klasičnega stekla.

Primeri, v katerih se uporablja kaljeno steklo:

  • Notranje ograje
  • Steklena stopnišča
  • Kuhinjska stekla
  • Steklene pregradne stene
  • Dekoratvne steklene površine

Kaljenje spremeni lastnosti stekla. Tako se lahko kaljeno steklo obdeluje samo in izključno pred procesom kaljenja. Kasnejše obdelovanje ni mogoče, saj bi se steklo zdrobilo.

Kot praktičen primer lahko navedemo kuhinjsko steklo, kjer se morajo narediti izvrtine za vtičnice. Le-te se morajo izvrtati pred kaljenjem, kot se tudi mora steklo narezati na pravilne mere.